Home Aktualności Coraz lepsza sytuacja kobiet na rynku pracy. Wyniki najnowszego badania CBOS

Coraz lepsza sytuacja kobiet na rynku pracy. Wyniki najnowszego badania CBOS

548
0
SHARE
  • Sytuacja kobiet na rynku pracy z roku na rok się poprawia. Maleje odsetek kobiet, które uważają, że mają mniejsze szanse na awans niż mężczyźni.
  •  Zmniejszył się poziom postrzegania dysproporcji w zarobkach kobiet i mężczyzn wykonujących ten sam zawód i posiadających te same kwalifikacje.
  • Odsetek kobiet przekonanych, że mają mniejsze szanse na awans, po raz pierwszy od 1995 roku, spadł  poniżej 50%.

– Takie optymistyczne wnioski płyną z ostatniego badania CBOS „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy”[1]. Od 1995 do 2013 roku systematycznie rósł odsetek osób przekonanych, że kobiety o takim samym wykształceniu i wykonujące ten sam zawód co mężczyźni mają mniejsze szanse na awans. W ciągu ostatnich pięciu lat odnotowano jednak zmianę nastawienia do tej kwestii. Nastąpił 14-punktowy spadek odsetka osób, które podzielają ten pogląd. Obecnie 41% badanych uważa, że kobiety są traktowanie, jeśli chodzi o możliwości awansu, na równi z mężczyznami – mówi Małgorzata Lelińska, zastępca dyrektora departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Zmniejszył się również poziom postrzegania dysproporcji w zarobkach kobiet i mężczyzn. Wzrosło przekonanie, że kobiety uzyskują takie same zarobki jak mężczyźni. Już prawie ¼ Polek i Polaków podziela tę opinię. Szczególnie wśród mężczyzn rośnie przekonanie o równości płci w kontekście płac (29%).

Tymczasem według najnowszych danych Eurostatu, luka płacowa w Polsce wynosi 7,2% (2016), nie uwzględniając mikroprzedsiębiorstw, w których zatrudnionych jest około 40% pracowników[2]. Eksperci szacują wartość „skorygowanej luki płacowej”, uwzględniającej mikroprzedsiębiorstwa oraz takie czynniki jak wykształcenie, doświadczenie na rynku pracy oraz rodzaj wykonywanej pracy, na 20–30%[3].

Dlaczego kobiety i mężczyźni po prostu nie zarabiają tyle samo na tych samych stanowiskach i przy analogicznych zakresach obowiązków? Co zrobić, by to zmienić i czy jawność wynagrodzeń jest jedynym sposobem do ich wyrównania? Równość wynagrodzeń będzie jednym z kluczowych wątków konferencji „HR 2019. Prawo, inspiracje, narzędzia” organizowanej przez Konfederację Lewiatan 16 kwietnia br. w Warszawie. Wśród firm, które zmierzą się z tym tematem, a jednocześnie podzielą się swoim pozytywnym doświadczeniem będą IKEA (partner wspierający wydarzenie), KRUK S.A., Netguru oraz Philip Morris Polska (zdobywca Certyfikatu Równych Płac).  

Wydarzenie jest częścią projektu “Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”, będącego kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2013-2015. Projekt dotyczy wzmocnienia sytuacji kobiet w miejscu pracy, wyrównywaniu ich szans w podejmowaniu decyzji ekonomicznych i skierowany jest przede wszystkim do firm średnich. Więcej o projekcie: ../../2020/05/06/

Partnerstwo projektu: Fundacja Fundusz Współpracy, Konfederacja Lewiatan, Fabryka Dobrych Praktyk oraz Instytut Spraw Publicznych.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


[1] „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy”, Komunikat z badań nr 128/2018, CBOS, październik 2018.

[2] ../../2015/01/21/

[3] #

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here