Home Aktualności Nowa prezeska na czele Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Nowa prezeska na czele Forum Odpowiedzialnego Biznesu

875
0
SHARE

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbyło się 1 czerwca br. Władze zdecydowały o powierzeniu funkcji prezeski, Marzenie Strzelczak, od 2014 roku dyrektorce generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a od 2015 roku także członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Strzelczak jest ekspertką w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania różnorodnością. Wcześniej związana z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialog ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych.

To wielki zaszczyt stanąć na czele największej w Polsce organizacji, zajmującej się tematem odpowiedzialnego biznesu. Obejmuję nowe obowiązki w roku obchodów jubileuszu 20-lecia Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Czas pandemii sprawił, że kwestie zrównoważonego rozwoju, w tym spójności społecznej stają się ważne jak nigdy wcześniej. Cieszę się, że równocześnie nadal mogę liczyć na mocną współpracę z dotychczasową prezeską Forum, Dominiką Bettman i oczywiście z nowo wybranymi członkiniami Zarządu organizacji. Wraz z Zespołem FOB dołożę wszelkich starań, aby dotychczasowe zobowiązania związane z budowaniem partnerstw w biznesie i z biznesem na rzecz CSR oraz łączenia ludzi wokół tej koncepcji były nadal rozwijane na miarę wyzwań, którym  wspólnie musimy sprostać – mówi nowo wybrana prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marzena Strzelczak.

Na trzyletnią kadencję powołany został również nowy zarząd oraz komisja rewizyjna. Forum Odpowiedzialnego Biznesu kontynuuje politykę powoływania na stanowiska członkiń i członków zarządu przedstawicieli firm – partnerów strategicznych skupionych w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Skład Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, kadencja 2020-2023:

  • Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Joanna Erdman, nowo powołana członkini Zarządu
  • Monika Kulik, kontynuacja funkcji członkini Zarządu
  • Irena Pichola, kontynuacja funkcji członkini Zarządu
  • Izabela Rakuć-Kochaniak, nowo powołana członkini Zarządu
  • Patrycja Rogowska-Tomaszycka, nowo powołana członkini Zarządu
  • Katarzyna Teter, nowo powołana członkini Zarządu

FOB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here