Home Aktualności Mężczyźni z krajów bardziej równościowych mniej wspierają równość płci. Międzynarodowe badania naukowe...

Mężczyźni z krajów bardziej równościowych mniej wspierają równość płci. Międzynarodowe badania naukowe pod kierunkiem prof. Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej UG

843
0
SHARE
Im bardziej równościowy kraj tym mężczyźni są mniej skłonni do wspierania działań na rzecz równości płci – to główny wniosek z pierwszego tak obszernego badania w historii badań społecznych dot. współczesnego rozumienia męskości i kobiecości. Badanie przeprowadzono w 42 krajach przez ponad 100 badaczy i badaczek z 62 krajów. Kierownikiem projektu jest dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 6 734 mężczyzn z 42 krajów – zarówno w Norwegii, która zajmuje 2. miejsce na 153 kraje pod względem równouprawnienia płci w Global Gender Gap Index (GGGI) w Global Gender Gap Report Światowego Forum Ekonomicznego z roku 2020, a kończąc na Pakistanie, który zajął 151. miejsce w tym rankingu. Dla porównania Polska zajmuje 40. miejsce w tym zestawieniu i również została ujęta w tym badaniu.

Badanie Country‐level and Individual‐level Predictors of Men’s Support for Gender Equality in 42 Countries opublikowane w European Journal of Social Psychology, zostało przeprowadzone w ramach projektu Towards Gender Harmony. Międzynarodowy zespół pod kierownictwem dr hab. Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej, prof. UG z Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju Instytutu Psychologii UG zanalizował współczesne rozumienie męskości i kobiecości prowadząc swoje badanie na wszystkich kontynentach.

Według wielu badań (np. Greig, Kimmel, & Lang, 2000; Holter, 2014; Inglehart, Foa, Peterson, & Welzel, 2008; Seedat et al., 2009) równość płci zarówno w życiu rodzinnym, społecznym, jak i zawodowym przynosi korzyści zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Wiąże się ona z większym przestrzeganiem praw człowieka w danym kraju, wyższym poziomem szczęścia i dobrego samopoczucia oraz lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, a także z większym zadowoleniem z relacji w rodzinie i korzyściami ekonomicznymi, w tym z wyższym średnim poziomem PKB.

W naszym badaniu pokazujemy, że niezależnie od narodowości im więcej mężczyzn wierzy w myślenie „o sumie zerowej” czyli uznają, że korzyści dla kobiet w domu, biznesie czy polityce równają się stratom dla mężczyzn, tym mniej są skłonni wspierać równość płci i częściej wyrażają postawy wobec kobiet, które świadczą o ich seksizmiekomentuje kierowniczka projektu, dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.  

Jak wynika z badań, im wyższy poziom egalitaryzmu płci w danym kraju, w tym mniejszym stopniu mężczyźni  są skłonni angażować się w takie działania, jak np. podpisywanie petycji na rzecz równości płci w miejscu pracy czy wspieranie promowania kobiet w polityce czy biznesie. Wyższy poziom równości płci w danym kraju wydaje się zniechęcać mężczyzn do wspierania działań na rzecz równości płci.

Wydaje się, że niektórzy mężczyźni postrzegają kobiety raczej jako konkurentki niż sojuszniczki w budowaniu równego społeczeństwa, a nasze badania wykazały, że mężczyźni, niezależnie od ich narodowości, wycofują swoje poparcie dla równości płci, gdy uważają, że zyski kobiet zagrażają ich własnemu statusowidodaje prof. Natasza Kosakowska-Berezecka.

Jak zauważają naukowcy, mimo, że obserwujemy więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych, kobiety na całym świecie nadal zarabiają 21% mniej niż mężczyźni i zajmują 29% stanowisk kierowniczych. To myślenie „o sumie zerowej”, w którym zyski dla kobiet równają się stratom dla mężczyzn, pozostaje kluczową barierą dla dalszych postępów w zakresie równości płci. Według badaczy, założenie, że „jej zysk = jego zysk” jest bardziej prawdziwe i powinno być promowane, ponieważ równość płci służy zarówno kobietom, jak i mężczyznom. 

Link do artykułu:

Kosakowska‐Berezecka, N., Besta, T., Bosson, J.K., Jurek, P., Vandello, J.A., Best, D.L., Włodarczyk, A., Safdar, S., Zawisza, M., Żadkowska, M. and Sobiecki, J. et al., Country‐level and Individual‐level Predictors of Men’s Support for Gender Equality in 42 Countries. European Journal of Social Psychology. ../../2021/09/24/

Projekt Towards Gender Harmony czyli Ku Harmonii Płci to unikalny trzyletni projekt realizowany w 62 krajach, gdzie zespoły badaczy i badaczek z całego świata przyglądają się współczesnemu rozumieniu kobiecości i męskości i temu jakie są oczekiwania stawiane kobietom i mężczyznom w różnych społeczeństwach na świecie. Kierowniczką projektu jest dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG i jest on finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Więcej na temat projektu: www.towardsgenderharmony.ug.edu.pl

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here