Home Aktualności Nagrody Uphagena dla młodych naukowczyń

Nagrody Uphagena dla młodych naukowczyń

748
0
SHARE

Mgr Aleksandra Mańkowska i dr Karolina Pierzynowska zostały laureatkami 17. edycji Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. W środę, 4 marca w Domu Uphagena odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Każda z nagrodzonych pań otrzymała dyplom, statuetkę oraz 10 tysięcy złotych.

Nagroda przyznawana jest studentom i absolwentom gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat, za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Do tej pory nagrodą wyróżniono 31 młodych naukowców.

Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2019 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych otrzymała mgr Aleksandra Mańkowska

za wybitne osiągnięcia w zakresie zrozumienia neuropsychologicznych podstaw orientowania uwagi wzrokowej

Do nagrody w tej kategorii zgłoszono dwie osoby. Natomiast o nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych walczyły cztery kandydatury.

Otrzymała ją dr Karolina Pierzynowska

za osiągnięcia w poszukiwaniu nowych terapii i metod leczenia chorób neurodegeneracyjnych

Biogramy

Mgr Aleksandra Mańkowska jest doktorantką na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Tematyka jej badań związana jest z zagadnieniami neuropsychologii klinicznej i eksperymentalnej – w szczególności problematyce mechanizmów zaburzeń uwagi u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. W swoich pracach poszukuje odpowiedzi, jaki wpływ na mózg ma np. związana z chorobą nerek kumulacja toksyn mocznicowych, przewlekła anemia, czy dializoterapia. Aleksandra Mańkowska reprezentowała Uniwersytet Gdański na licznych konferencjach międzynarodowych m.in. w Rio de Janeiro, Nowym Orleanie i w Pradze, opublikowała 8 artykułów w czasopismach z Listy Filadelfijskiej i jest współautorką rozdziału w książce Executive Functions in Health and Disease (docenionej nagrodą przez British Medical Association). Ponadto, w 2018 roku zaproponowany przez doktorantkę projekt pt. Wpływ zmian w orientacji uwagi wzrokowej na wymiarze wertykalnym przy wykorzystaniu procedury adaptacji pryzmatycznej na wzrokową percepcję emocji: badanie z wykorzystaniem EEG, otrzymał finansowanie w ramach grantu Preludium Narodowego Centrum Nauk. Od października 2018 roku magister Aleksandra Mańkowska jest zatrudniona na stanowisku asystenta w zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i prowadzi zajęcia dla studentów psychologii i kryminologii z zakresu neuropsychologii i psychopatologii. Osiągnięcia pani Mańkowskiej zostały już docenione m.in. nagrodą Rektora I oraz stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Dr Karolina Pierzynowska ukończyła studia biologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2015 do 2020 roku była doktorantką, a od 2017 roku także asystentem w Katedrze Biologii Molekularnej tego Uniwersytetu. Tematyka prowadzonych przez nią badań dotyczy poszukiwania nowych strategii terapeutycznych dla chorób neurodegeneracyjnych. Jej głównym osiągnięciem naukowym jest opracowanie doświadczalnej terapii dla choroby Huntingtona i Alzheimera bazującej na działaniu jednego z flawonoidów, genisteiny.

Obecnie jest autorką 20 artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Prowadzone przez nią badania poskutkowały także 4 zgłoszeniami patentowymi do Polskiego i Europejskiego Urzędu Patentowego. Wyniki jej badań przedstawione zostały na ponad  60 konferencjach naukowych m. in. w USA, Holandii, Szwajcarii i Ukrainie.

Odbyła również zagraniczny staż naukowy w Laboratorium Neuropatologii Molekularnej w Zakładzie Biochemii Instytutu Nauk Neurologicznych im. Blanchette Rockefeller w West Virginia University w Morgantown w USA. Dr Karolina Pierzynowska podczas studiów doktoranckich trzykrotnie zostawała laureatką Grantów Młodych Naukowców przyznawanych przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, a od 2018 roku kieruje projektem przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki, dotyczącym badania efektów działania genisteiny w mysim modelu choroby Huntingtona. Ponadto, dotychczas uczestniczyła w roli wykonawcy w realizacji 7 projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

PR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here